Økonomi

Den skematiske regel

Ejere af vedvarende energianlæg kan en gang for alle vælge den skematiske regel til at føre regnskab over indtægter og udgifter i forbindelse med solcelleanlægget. Reglen er meget enkel og kræver intet administrativt arbejde. 60% af den samlede indkomst fra salg af elektricitet minus et fradrag på 7.000 kroner medregnes til den personlige skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag for løbende udgifter på det vedvarende energianlæg eller afskrivninger. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af indtægten.

Afskrivningsordningen

Omsætningen fra vedvarende energianlæg op til 6 kW er ikke stor nok til, at man kan blive omfattet af momsreglerne, men også ikke momspligtige privatpersoner kan omfattes af afskrivningsreglerne (virksomhedsordningen). Det betyder i praksis en årlig opgørelse over skattepligtigt overskud/underskud.

Indkomst og fradrag

Indkomsten opgøres og omfatter:
• afregning fra energinet.dk for salg af overskydende el-produktion.
• værdien af den elektricitet, man har produceret til eget forbrug. Altså det antal kWh, som man selv har produceret og forbrugt skal beskattes af den værdi, man kunne have solgt den til. Nemlig kr. 0,60 pr. kWh.

Fradrag omfatter:
• driftsudgifter som årlig service og evt. reparationer, forsikringer, målerleje, nettilslutningsgebyr og andre relevante driftsudgifter
• afskrivninger. Vedvarende energianlæg kan afskrives med 25 % saldoafskrivning om året.

Er du ikke momsregistreret, indgår momsen i afskrivningsgrundlaget. Med afskrivningsreglen (virksomhedsordningen) vil der de første mange år være et skattemæssigt underskud fra driften af det vedvarende energianlæg, på grund af afskrivningerne. Dette underskud kan modregnes i anden lønindkomst, overføres til modregning i ægtefælles indkomst eller fremføres til modregning i kommende års indtægt.

Læs mere om lovgivningen på området her.