Invertere

Energyxx bruger  topmoderne invertere fra bl.a. SolarEdge. Inverteren (også kaldet vekselretter) ændrer strømmen fra jævnstrøm til 230 volt vekselstrøm,så anlægget kan tilsluttes el-nettet.

Maksimalt udbytte

Afhængigt af anlæggets størrelse skal man bruge enfasede eller trefasede invertere. Som tommelfingerregel anvendes enfasede invertere til anlæg på op til 4 kwp, og trefasede herover. Uanset type gør SolarEdges invertere brug af en sofistikeret digital styringsteknologi, som sikrer makimalt udbytte af solenergien. Det betyder med andre ord, at inverteren altid arbejder på sin optimale indgangsspænding, uanset antallet af moduler eller de miljømæssige forhold.

Kvalitet og bugervenlighed

Alle SolarEdges invertere er kendetegnet af:

•  overlegen effektivitet (mere end 97%)
•  fremragende pålidelighed med standard 12 års garanti (kan forlænges til 20 år)
•  lille, let og let at installere
•  indbygget monitoreringssystem, hvor output kan følges på en tildelt hjemmeside.

Både de enfasede og de trefasede invertere har et indbygget monitoreringssystem, som gør det muligt at overvåge output for hver enkelt modul. Informationerne overføres til nettet og aflæses via SolarEdges Monitoring Portal. Det betyder, at man selv kan analysere anlæggets ydeevne og om nødvendigt klare fejlfinding og problemløsning.